NASZA OFERTA


BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH W ŚRODOWISKU PRACY

Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy:

HAŁASU
ZAPYLENIA
CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
OŚWIETLENIA

DRGAŃ O DZIAŁANIU
MIEJSCOWM
LUB OGÓLNYM
MIKROKLIMATU ZIMNEGO, GORĄCEGO
I UMIARKOWANEGO
OCENA WYDATKU ENERGETYCZNEGO

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY,
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

STAŁA OBSŁUGA FIRM
W ZAKRESIE BHP
I OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

POSTĘPOWANIE PO
WYPADKU PRZY PRACY,
W DRODZE DO PRACY
I W DRODZE DO PRACY
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
I PROWADZENIE INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BHP

SZKOLENIA WSTĘPNE
I OKRESOWE BHP

SZKOLENIA WSTĘPNE
I OKRESOWE BHP

SZKOLENIA
Z PIERWSZEJ POMOCY
SZKOLENIA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, AUDYT SYSTEMÓW PPOŻ.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW

OPRACOWANIA KART INFORMACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I RAPORTÓW DO UZYSKIWANIA DECYJI ŚRODOWISKOWYCH
OPRACOWANIA DLA UZYSKANIA DECYZJI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ZANIECZYSZCEŃ DO POWIETRZA, ODPADÓW, WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA WÓD I ŚCIEKÓW

BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, BADANIA ODPADÓW

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.