Pracownicy nasi należą do Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych oraz od wielu lat uczestniczą w kursach i sympozjach organizowanych przez tą organizację.

https://pthp.imp.lodz.pl


Współpracujemy również z Ogólnopolskim Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP m.in. przeprowadzając szkolenia i doradzając w zakresie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

http://www.ospsbhp.pl


Współpracujemy z laboratoriami różnych branż.
Badania żywności, badania wody, organizowanie badań biegłości w tym zakresie.
Q-Systems-Center Danuta Wojciechowska, Laboratorium QSC-LAB
71-610 Szczecin, ul. Dubois 23

http://www.qsc.pl


Polska Grupa BHP to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin tworzących jedną z największych sieci serwisowych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy w Polsce.

https://www.polskagrupabhp.pl/