SPALINY EMITOWANE Z SILNIKÓW DIESLA

W najbliższych dniach zmieniają się przepisy dotyczące pomiarów spalin emitowanych z silników Diesla.

Wykonujemy badania spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny.

Od 20 lutego 2023r. będą one mierzone jako węgiel elementarny i w związku z tym NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie będzie na poziomie 0,05 mg/m3 . Dotychczas były one określane jako spaliny silnika Diesla – frakcja respirabilna – były one badane jak każdy inny pył. Metoda ta była niedokładna jeżeli w środowisku pracy były inne pyły przemysłowe co się bardzo często zdarzało.

W związku z wprowadzeniem nowego NDS-u należy wykonać na stanowiskach, na których występuje ten czynnik szkodliwy nowe badania środowiska pracy w tym zakresie. Podczas rozmów z przedstawicielami organów nadzoru usłyszałem, że ma to być traktowane jako nowy czynnik szkodliwy, który należy zbadać (nie będą uznawane pomiary spalin silnika Diesla – frakcji respirabilnej za ważne).

W przypadku sektora górnictwa podziemnego  i budowy tuneli zmiany te wchodzą w życie od 20 lutego 2026r.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 18 lutego 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021, poz. 325).

Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla zostały ujęte w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 lutego 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021, poz. 279).

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 2 lutego 2011r. (Dz.U. 2011, Nr 33, poz. 166 ze zm.) w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagennych badania i pomiary wykonuje się:

 1)  co najmniej raz na sześć miesięcy – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS;

 2)  co najmniej raz na trzy miesiące – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS.

Przykłady narażenia zawodowego na spaliny emitowane z silników Diesla:

  • obsługa wózków widłowych napędzanych silnikami Diesla;
  • stanowiska produkcyjne, przy których poruszają się pojazdy z silnikami Diesla np. magazyny, centra logistyczne, przeładunkowe;
  • serwisy naprawy samochodów i maszyn np. drogowych z silnikami Diesla;
  • obsługa lokomotyw spalinowych;
  • obsługa „bramek” autostradowych, parkingów zamkniętych itp.

 Zapraszamy do współpracy.


OGŁOSZENIE O PRACĘ

P.H.U. Ośrodek Badań i Oceny Środowiska Pracy TOX-LUX s.c. zatrudni osobę na stanowisko: Specjalista ds. Badań i Pomiarów

Miejsce pracy: Swarzędz

Obowiązki:

• pobieranie próbek do analizy w terenie

• wykonywanie pomiarów środowiska pracy w terenie u klienta

• dokumentowanie oraz tworzenie raportów z przeprowadzonych badań

• obsługa urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium

Oczekujemy:

• wykształcenia kierunkowego (chemia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, lub bezpieczeństwo i higiena pracy)

• prawa jazdy kat. B

• dobrej organizacji pracy własnej

• dyspozycyjności

• samodzielności i terminowość wykonywanych zadań,

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności, kursy i szkolenia,

• przyjazną atmosferę i bardzo dobre warunki pracy,

• wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zakresu obowiązków,

• Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@tox-lux.pl


ZAPYLENIE W ŚRODOWISKU PRACY 08.12.2021r.

Szkolenie „Zapylenie w środowisku pracy” kierowane jest przede wszystkim do pracowników służby bhp, osób kierujących pracownikami, pracodawców oraz specjalistów wykonujących pomiary środowiska pracy.

Szkolenie poprowadzi Maciej Łabęda kierownik Laboratorium Tox-Lux.

Miejsce szkolenia: WEBINAR – Platforma szkoleniowa „Polskiej Grupy BHP”

Data szkolenia: 2021-12-08 18:00

https://www.polskagrupabhp.pl/szkolenia/kalendarz/

Zapraszamy


STANOWISKO W SPRAWIE KRYSTALICZNEJ KRZEMIONKI

Stanowisko
Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej.


POLSKA GRUPA BHP – WSPÓŁPRACA

Od stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z Polską Grupą BHP. Szczegóły na www.polskagrupabhp.pl


PYTANIA DO EKSPERTA – CIOP 12.11.2020r., 19.11.2020r.

W dniach 12 listopada oraz 19 listopada 2020r. Maciej Łabęda był prelegentem podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6600390441340371274166&wydarzenia_wydarzenie_id=1089

Tematem wideokonferencji był „Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – wybrane zagadnienia”.

Prezentacja z tego wydarzenia do pobrania http://tox-lux.pl/dla-klienta-do-pobrania/