Pomiary Zapylenia
Gniezno, Śrem, Jarocin

Zapylenie powietrza może występować w środowisku pracy wskutek szeroko rozumianej obróbki różnego rodzaju materiałów, w efekcie której w powietrzu unosi się wysokie stężenie pyłu uznawane za szkodliwe dla zdrowia.

Do pyłowych czynników szkodliwych zaliczamy m.in.:

  • pyły drewna,
  • spaliny silnika,
  • krzemionkę,
  • grafit naturalny i syntetyczny,
  • cement,
  • talk,
  • pyły azbestowe.

I wiele innych. Najbardziej narażone na szkodliwe zapylenia powietrza są więc hale przemysłowe, magazyny, zakłady produkcyjne, stolarnie, kopalnie, piekarnie czy biura o dużych powierzchniach. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, zgodnych z zasadami BHP, jest obowiązkiem pracodawcy. Wynika to z Kodeksu Pracy.

pomiar zapylenia

Pomiar zapylenia powietrza

pomiar zapylenia

Wykonujemy dokładne pomiary zapylenia powietrza w środowisku pracy celem oceny narażenia zawodowego na pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Oznaczanie pyłu odbywa się metodą filtracyjno-wagową, zgodnie z normami: PN-91/Z-04030.05 (dla frakcji wdychalnej) oraz PN-91/Z-04030.06 (dla frakcji respirabilnej). Krotność NDS (bezwymiarowy współczynnik oceny zmierzonych wartości na stanowisku pracy) obliczana jest na podstawie uzyskanego wyniku stężenia pyłu i odpowiadającej temu wartości normatywnej (dopuszczalne stężenie pyłu).

Kiedy wykonać pomiar zapylenia?

Pomiaru zapylenia na stanowisku pracy dokonujemy po to, aby kontrolować warunki pracy w firmie i chronić zdrowie wszystkich przebywających w niej osób. Także po to, aby w razie konieczności jak najszybciej wdrożyć rozwiązania chroniące przed negatywnym oddziaływaniem pyłów.

Pierwszy pomiar na stanowiskach pracy powinien odbyć się do 30 dni od momentu utworzenia zakładu pracy. Kolejne badania uzależnione są od wyniku pierwszego oraz rodzaju wykonywanej pracy. Przedział czasowy waha się więc między 3 miesiącami (praca z czynnikami rakotwórczymi, przy przekroczeniu poziomu 0,5 NDS poprzednio) a 2 latami.

Regularny pomiar pyłu to czynność, której nie należy ignorować czy bagatelizować.

pomiar zapylenia

Pomiary zapylenia Gniezno, Pomiary zapylenia Śrem, Pomiary zapylenia Jarocin, Pomiary zapylenia Wągrowiec, Pomiary zapylenia Kościan, Pomiary zapylenia Środa Wielkopolska, Pomiary zapylenia Nowy Tomyśl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.