Pomiary hałasu
Gniezno, Śrem, Jarocin

Hałas może występować w każdym środowisku pracy. Wbrew pozorom nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale i w jednostkach usługowych, czy nawet w biurach.

Pomiar hałasu jest istotny, aby zawsze mieć pewność, że pracownicy mogą pracować w warunkach, które nie sprawiają im dyskomfortu, a tym bardziej nie będą powodem uszczerbku słuchu.

W jakich miejscach pracy można być narażonym na hałas? Do takich miejsc zaliczamy:

  • hale przemysłowe,
  • magazyny,
  • zakłady produkcyjne,
  • zakłady usługowe,
  • biura o dużych powierzchniach,
  • inne miejsca pracy z użyciem maszyn.
pomiar hałasu

Jaki hałas jest szkodliwy? Szkodliwość hałasu w środowisku pracy można rozpatrywać na kilka sposobów. Przede wszystkim pomiary hałasu mają na celu wyeliminowanie możliwości uszczerbku dla zdrowia pracowników.

Z drugiej zaś strony podczas pracy w ciszy lub przy dopuszczalnym poziomie hałasu, pracować można lepiej i wydajniej, ponieważ głośne dźwięki nas nie rozpraszają.

Pracodawca ma obowiązek przestrzegać zasad BHP, a tym samym również procedur w zakresie pomiarów hałasu i dbałości o to, aby parametry hałasu były jak najniższe i spełniały określone normy.

Pomiar hałasu – normy

Wykonujemy dokładne pomiary hałasu w środowisku pracy w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Jednostki, które muszą wykonywać okresowe pomiary hałasu, mogą zwrócić się do nas. Spełniamy normy, jakie zostały odgórnie nałożone przez ministra środowiska.

Zlecając wykonanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy wykonujemy badanie hałasu na postawie norm: PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011, Strategia pomiarowa 1.

Kiedy należy wykonać pomiary hałasu?

Pomiarów wielkości emisji dokonuje się obligatoryjnie, jeśli jednostka jest zobowiązana rozporządzeniem do okresowych pomiarów hałasu w środowisku, a także w celu sprawdzenia, czy poziom hałasu nie jest zbyt wysoki, dla danego miejsca pracy, jeśli zachodzi takie podejrzenie.

Warto pamiętać, że w przypadku przekroczenia progów wartości emisji hałasu, pracodawca jest zobowiązany podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe, a co za tym idzie możliwość uszczerbku na zdrowiu.

Okresowe pomiary hałasu prowadzi się w zakładach, na których terenie użytkowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, które posiadają decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, lub też posiadają wydane pozwolenie zintegrowane.

Pomiary hałasu, w tym hałasu impulsywnego prowadzone są raz na dwa lata. Bardzo istotne jest, aby wykonywać pomiary regularnie zgodnie z zaleceniami ministerstwa. Oczywiście możemy wykonać pomiary, które są dla przedsiębiorstwa obligatoryjne, jak również pomiary w budynkach mieszkalnych na zlecenie mieszkańców.

Pomiary hałasu pozwolą pracować i żyć w komfortowych warunkach.

Pomiary hałasu Gniezno, Pomiary hałasu Śrem, Pomiary hałasu Jarocin, Pomiary hałasu Wągrowiec, Pomiary hałasu Kościan, Pomiary hałasu Środa Wielkopolska, Pomiary hałasu Nowy Tomyśl