HACCP

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

Wdrażanie systemu HACCP

Prowadzenie dokumentacji systemu HACCP

Audytowanie systemu HACCP

Usługa opracowania kompletnej i profesjonalnej dokumentacji Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej (GHP / GMP) oraz księgi HACCP

Od 1 maja 2004 roku wszystkie podmioty produkcji lub obrotu żywnością (nawet najmniejsze sklepy, mała gastronomia, restauracje, firmy produkujące żywność) są zobowiązane do wdrożenia systemu HACCP, którego nieodłączną częścią jest Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna nazywana GHP i GMP. Nowe przepisy nakładają na wszystkich przedsiębiorców z branży spożywczej wymagania zgodnie z którymi organy Inspekcji Sanitarnej dokonują oceny zaawansowania wdrożenia systemu HACCP na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez kierującego zakładem oraz nakładać sankcje karne w przypadku braku postępów we wdrażaniu systemu.

Usługa polega na stworzeniu na podstawie wymagań określonych w aktualnych aktach prawnych kompletnej i profesjonalnej dokumentacji Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej oraz Księgi HACCP.

Możliwe również przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Powrót

Akredytacje:

Zakres akredytacji Certyfikat PCA

Nasi partnerzy: