Bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Kompleksowa obsługa firm pod względem bhp i ppoż.   nadzór i doradztwo

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Ocena ryzyka zawodowego ze względu na zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi na stanowiskach pracy

Przygotowywanie rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy

Pomiary i ocena skuteczności wentylacji

Szkolenia okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Powrót

Akredytacje:

Zakres akredytacji Certyfikat PCA

Nasi partnerzy: