Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Pomiary zapylenia, w tym oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki

Pomiary stężeń metali na stanowiskach pracy

Pomiary stężeń innych substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Powrót

Akredytacje:

Zakres akredytacji Certyfikat PCA

Nasi partnerzy: